Αποποίηση Ευθυνών

Το υλικό που περιέχεται στον ιστότοπο του AutoHavenOnline.net παρέχεται με βάση «όπως είναι». Το AutoHavenOnline.net δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή υπονοούμενη, και αποποιείται και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, υπονοούμενων εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων.

Περαιτέρω, το AutoHavenOnline.net δεν εγγυάται ούτε κάνει παραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία χρήσης του υλικού στον ιστότοπό του ή που σχετίζεται με άλλο τρόπο με αυτά το υλικό ή με οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο.

Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση, το AutoHavenOnline.net ή οι συνεργάτες του δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους ή λόγω διακοπής εργασιών) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού στο AutoHavenOnline.net, ακόμη και το AutoHavenOnline.net ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του AutoHavenOnline.net έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτώς για τη πιθανότητα τέτοιας ζημίας.

Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σιωπηρών εγγυήσεων ή περιορισμούς ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Ακρίβεια του Υλικού

Το υλικό που εμφανίζονται στον ιστότοπο του AutoHavenOnline.net ενδέχεται να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Το AutoHavenOnline.net δεν εγγυάται ότι κάποιο από το υλικό στον ιστότοπο του είναι ακριβές, πλήρες ή τρέχον. Το AutoHavenOnline.net μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στον ιστότοπο του οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, το AutoHavenOnline.net δεν δεσμεύεται να ενημερώνει το υλικό.

Σύνδεσμοι

Το AutoHavenOnline.net δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπο του και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστοτόπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση από την ιστοσελίδα AutoHavenOnline.net. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστοτόπου είναι ευθύνη του χρήστη.

Τροποποιήσεις

Το AutoHavenOnline.net μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών για τον ιστότοππ του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των όρων παροχής υπηρεσιών.

Νομοθεσία

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και υποβάλλονται αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτού του κράτους ή τόπου.