Όροι Χρήσης

Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα στη διεύθυνση http://www.autohavenonline.net/, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους.

Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβασή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Tο υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Άδεια Χρήσης

Επιτρέπεται η προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου του υλικού (πληροφοριών ή λογισμικού) από ιστότοπο του AutoHavenOnline.net μόνο για προσωπική, μη εμπορική μεταβατική προβολή.

Αυτή είναι χορήγηση αδείας και όχι η μεταβίβαση τίτλου και με αυτήν την άδεια δεν επιτρέπεται:

  • να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε το υλικό
  • να χρησιμοποιήσετε το υλικό για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια επίδειξη (εμπορική ή μη εμπορική)
  • η προσπάθεια αποσυμπίλησης ή αναστροφής του λογισμικού που περιέχεται στον ιστότοπο του AutoHavenOnline.net
  • να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις από το υλικό
  • να μεταφέρετε το υλικό σε άλλο πρόσωπο ή
  • να «αντιγράψετε» το υλικό σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.

Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτομάτως αν παραβιάσετε κάποιον από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε στιγμή από το AutoHavenOnline.net.

Μετά τον τερματισμό της προβολής αυτού του υλικού ή μετά τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέν υλικό που έχετε στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.